Objava nadzorovane informacije: Prejetje sklepa Ustavnega sodišča

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

UNIOR d.d. sporoča, da je dne 13. 6. 2023 prejel sklep Ustavnega sodišča v zadevi Up-121/20 (zadeva Rhydcon) s katerim je Ustavno sodišče odločilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 48/2019 z dne 19. 11. 2019 ne sprejme v obravnavo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.

Uprava družbe

 

Datum: 15. 6. 2023