27. seja skupščine družbe UNIOR d.d. – razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) objavlja naslednje:

Na podlagi prejete zahteve delničarjev Tomaža Subotiča, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Vladimirja Ložaka, PORT NALOŽBE d.o.o. in Društvo MDS za razširitev dnevnega reda 27. seje skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., sklicane za 5. 7. 2023, objavlja družba z njihovim predlogom dopolnjen čistopis dnevnega reda 27. seje skupščine delničarjev, dopolnjen čistopis gradiva za delničarje ter stališče uprave do predlaganih točk dnevnega reda.

Dodatno objavljamo tudi prejeti nasprotni predlog k točki 5. dnevnega reda.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.

Uprava družbe

 

Pripeti dokumenti: Zahteva za razširitev dnevnega reda, Čistopis sklica 27. seje skupščine z dnevnim redom, Čistopis gradiva za delničarje, Stališče uprave , Nasprotni predlog.