Gospa Simona Razvornik Škofič je odstopila s funkcije članice nadzornega sveta UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je prejela odstopno izjavo članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. ge. Simone Razvornik Škofič, s katero ga. Razvornik Škofič zaradi osebnih razlogov odstopa  s funkcije članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. Njen odstop učinkuje z dnem, ko bo skupščina družbe UNIOR d.d. imenovala novega člana nadzornega sveta, oziroma najkasneje v roku treh mesecev od dneva odstopne izjave.

Prejeta odstopna izjava je v prilogi obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 6.6.2023

Pripeti dokumenti: Odstopna izjava