Odprodaja naložb družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je začela s postopkom izbire finančnih svetovalcev za prodajo naložb družbe UNIOR d.d. in sicer za:

  • 100 % lastniški delež v odvisni družbi UNITUR d.o.o., Zreče, Slovenija;
  • 100 % lastniški delež v odvisni družbi UNIOR Components d.o.o., Kragujevac, Srbija in
  • 29,253% lastniški delež v pridruženi družbi Štore Steel d.o.o., Štore, Slovenija.

Odločitev o začetku prodajnega postopka je skladna s sprejetim in potrjenim Poslovnim načrtom družbe UNIOR d.d., ki sta ga potrdila tako uprava družbe kot tudi nadzorni svet družbe UNIOR d.d. Z doseženo pričakovano kupnino želi družba UNIOR d.d. zmanjšati zadolženost družbe in povečati sposobnost financiranja razvojnih projektov in poslovnih priložnosti. Dejavnosti družb, za katere je sprejeta odločitev o pričetku postopka za prodajo niso neposredno povezane z osrednjimi dejavnostmi družbe UNIOR d.d.

Predvidevanja uprave družbe so, da se bodo prodajni postopki, v primeru pridobitve ponudb za pričakovane kupnine, zaključili letu 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., http://www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe