Dividendna politika družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, objavlja dokument:

  • »Dividendna politika družbe UNIOR d.d.« v slovenskem jeziku.

Dokument s posodobljeno vsebino sta sprejeli uprava družbe in nadzorni svet na svoji VII-11. redni seji dne 30. 5. 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Pripeti dokumenti:  Dividendna politika