Politika upravljanja družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, objavlja dokumenta:

- »Politika upravljanja družbe UNIOR d.d.« v slovenskem jeziku in

- »UNIOR d.d. Corporate Governance Policy« v angleškem jeziku.

Oba dokumenta sta sprejela uprava družbe in nadzorni svet na svoji VII-10. redni seji.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Politika upravljanja družbe UNIOR d.d.,  UNIOR d.d. Corporate Governance Policy