Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-10. redni seji, dne 26. 4. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022, ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 26. 4. 2023;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – marec 2023 znašali 54,6 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 7,2 odstotka več kot je bilo načrtovano za to obdobje;
  • nadzorni svet je potrdil Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d.

Skupina UNIOR je v letu 2022 dosegla 287,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 48 milijonov evrov oziroma 20 odstotkov več kot v letu 2021, s čimer je bil plan leta 2022 presežen za 5,7 odstotka. V poslovnem letu 2022 je bila dobičkonosnost ob povečanih stroških energentov, materialov, storitev in dela pod velikim pritiskom, a smo ga z uspešno izvedenimi ukrepi končali z 10,2 milijona evrov dobička, kar predstavlja 7,7 odstotka oziroma 859 tisoč evrov manj kot v letu 2021.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2022 dosegla 204,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 35,6 milijona evrov oziroma 21,1 odstotka več kot v letu 2021 in predstavlja 5,7-odstotno preseganje plana za leto 2022. Poslovno leto 2022 smo zaključili s 5,1 milijona evrov dobička, kar je 2,3 milijona evrov oziroma 84,8 odstotka boljši rezultat kot v letu 2021.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 26. 4. 2023