Izjava o upravljanju

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Izjavo o upravljanju.

Izjavo o upravljanju, je sestavni del Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022. Na VII-10. redni seji dne 26. 4. 2023 jo je potrdil in sprejel nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 26. 4. 2023

Pripeti dokumenti: Izjava o upravljanju