Sprememba Finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2023

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2023.

Družba UNIOR d.d. objavlja spremenjen Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2023. Spremembe se nanašajo na datum javne objave Revidiranega letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022 in Izjave o upravljanju Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. ter na datum objave sklica skupščine in datum izvedbe skupščine družbe v letu 2023.

Spremembe finančnega koledarja je na svoji VII-2. korespondenčni seji, dne 17. 4. 2023 potrdil Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2023