Prodaja delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Član nadzornega sveta, dr. Tomaž Subotič, U golfu 758, 109 00 Praha 15, Češka, nas je obvestil da je družba INTERTRADE CS, A.S., Pujmanové 1753/10a, Nusle 0 (Praha 4), 140 00 Praha, Češka, katere 100% lastnik je dr. Tomaž Subotič, izvršila posel prodaje 4.052 delnic UKIG z datumom poravnave 4. 4. 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 11. 4. 2023