Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da so mag. Franc Dover, ga. Simona Razvornik Škofič, dr. Tomaž Subotič, ga. Andreja Potočnik, ga. Saša Koren in g. Milan Potočnik – člani nadzornega sveta družbe ter mag. Blanka Vezjak – zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., podpisali izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjave so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 20. 2. 2023

Pripeti dokumenti: Franc Dover, Simona Razvornik Škofič, Tomaž Subotič, Andreja Potočnik, Saša
Koren, Milan Potočnik, Blanka Vezjak