Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-9. redni seji, dne 2. 2. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poteku 4. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki je bila 8. 12. 2022;
  • nadzorni svet je obravnaval Poslovni načrt UNIOR d.d. za leto 2023, ki ga bo po dopolnitvah potrjeval na naslednji seji;
  • nadzorni svet je obravnaval rezultate vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta UNIOR d.d. ter sprejel poročilo vrednotenja in akcijski načrt izboljšav za leto 2023;
  • nadzorni svet je obravnaval in sprejel Letni načrt dela nadzornega sveta UNIOR d.d. za leto 2023.
  • nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem UNIOR d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe