Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-2. izredni seji, dne 12. 1. 2023 sprejel naslednje  sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil z možnostmi in pogoji državnih pomoči družbi UNIOR d.d. zaradi visokih cen energentov;
  • nadzorni svet je potrdil predstavljene pogoje za refinanciranje družbe UNIOR d.d. s sindiciranim dolgoročnim kreditom za obdobje sedmih let ter pooblastil upravo družbe, da s sindikatom bank sklene pogodbo o sindiciranem dolgoročnem kreditu za družbo UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 13. 1. 2023