Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-8. redni seji, dne 2. 12. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s prejetimi ponudbami neodvisnega zunanjega revizorja za izvedbo pregleda izrednega dogodka in izbral izvajalca;
  • nadzorni svet je potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 5. 12. 2022