Izmerjene vrednosti kroma v vzorcih odvzete zemljine v Zrečah tudi po meritvah ARSO pod mejno vrednostjo

Objavljeno: Novice

Agencija za okolje je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani 18.11. 2022 v Zrečah izvedla vzorčenje tal. Enako kot meritve, ki smo jih opravili v družbi UNIOR d.d, tudi rezultati analiz ARSO kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo, vsebnost kroma6+ pa pod mejo kvantitativne določitve. Izmerjene vrednosti celokupnega kroma so v mejah naravnega ozadja. Več informacij na povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-okolje/