Informacija o prejeti najavi o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah, Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je s strani Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, dne 24. 11. 2022 prejela Najavo organiziranega zbiranja pooblastil za 4. izredno skupščino družbe UNIOR d.d., ki bo v četrtek, 8. decembra 2022 ob 12.00 uri v Rdeči dvorani Hotela Atrij v Zrečah.

Prejeta Najava organiziranega zbiranja pooblastil ter Vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil sta v prilogi tega dokumenta, kjer so navedeni pooblaščenci, kontaktni podatki, rok za oddajo in obrazec pooblastila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Pripeti dokumenti: Najava organiziranega zbiranja pooblastil,  Vzorec pooblastila