Obvestilo o ukrepih ob izrednem dogodku v družbi UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) javnost obvešča, da smo 26. oktobra 2022 zaznali, da je v družbi UNIOR d.d. v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Šlo je za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. To zmes sta deževje in veter zanesla na vozila v bližnji okolici, o čemer so nas najprej obvestili sodelavci, ki so imeli vozila na naših parkiriščih.

Nemudoma smo ustavili proizvodnjo in o izrednem dogodku obvestili Inšpektorja RS za okolje in prostor ter ga seznanili z dejanskim stanjem in korektivnimi ukrepi.

Poiskali smo vzrok za izpust par, ki se je skrival v premočnem pretoku zraka v napravi za čiščenje odpadlih plinov, ki je bila posodobljena to poletje. Tehnološki proces je bil ustavljen vse do 7.11.2022. Med tem je dobavitelj pregledal napravo in izmeril ter ustrezno nastavil pretok zraka. Istega dne smo na lastno pobudo s pooblaščenim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak izvedli tehnične meritve, ki so bile skladne z zakonodajo in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.

Na lastno pobudo smo s pooblaščenim izvajalcem izvedli meritve emisij v tleh v okolici podjetja. Preliminarni rezultati vzorčenja tal kažejo, da ni bilo škodljivih vplivov za okolje in ljudi.

Trenutno ocenjujemo obseg škode, ki je nastala na avtomobilih naših sodelavcev in okoliških prebivalcev. Madeže na vozilih, ki jih je mogoče odstraniti s poliranjem, je do zdaj prijavilo 460 ljudi. To škodo bomo povrnili. Skupaj z zavarovalnico bomo organizirali ogled vozil na sedežu naše družbe.

 Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.