Sklic 4. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 6.5. točke Statuta družbe ter na podlagi dne 25. 10. 2022 prejete zahteve za sklic skupščine delničarjev Društvo MDS, Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. ter PORT NALOŽBE d.o.o., uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

4. izredno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v četrtek, 8. 12. 2022 ob 12. uri v Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d. Sklic 4. izredne seje skupščine je objavljen tudi na spletni strani Ajpes.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Sklic 4. izredne seje skupščine družbe Unior d.d., Gradivo za delničarje, Stališče uprave družbe, Prijava udeležbe, Pooblastilo