Gospod Milan Potočnik nadomestni član nadzornega sveta UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je dne 7. 11. 2022 prejela sklep Sveta delavcev družbe UNIOR d.d. z dne 28. 10. 2022, da je slednji za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. – predstavnika delavcev imenoval g. Milana Potočnik za obdobje od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025.

Sklep Sveta delavcev družbe UNIOR d.d., je v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Pripeti dokumneti: Sklep sveta delavcev