Zahteva za sklic skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), javnost obvešča, da je danes, 25. 10. 2022, prejela Zahtevo delničarjev ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Društvo MDS, PORT NALOŽBE d.o.o. in Tomaža Subotiča za sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD‑1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta Zahteva za sklic skupščine družbe UNIOR d.d., je v priponki tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 25.10.2022

Pripeti dokumenti: Zahteva za sklic skupščine