Gospod Boris Brdnik je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev g. Borisa Brdnik, s katero g. Brdnik zaradi nasprotja interesov opravljanja funkcije člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. in direktorja odvisne družbe UNIOR IN d.o.o. z dnem 1. 11. 2022 odstopa iz funkcije člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe