Nerevidirano polletno poročilo 2022 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano polletno poročilo 2022 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Nerevidirano polletno poročilo 2022 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. je na svoji VII­‑6. redni seji dne 29. 08. 2022 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 31. 08. 2022

Pripeti dokumenti: uploads/Polletno poročilo/279_2022_Polletno poročilo 2022.pdf