Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. objavlja Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu glede Poročila o prejemkih za leto 2021, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščina družbe UNIOR d.d. je na svoji 26. seji dne 6. 7. 2022 sprejela naslednji sklep: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprav in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021.« Pri glasovanju je bilo oddanih 1.983.461 veljavnih glasov, kar predstavlja 69,88 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.983.461 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 5.154.

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu glede Poročila o prejemkih za leto 2021 je v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 10 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti:  Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021