Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. objavlja Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Skupščina družbe UNIOR d.d. je na svoji 26. seji dne 6. 7. 2022 sprejela naslednji sklep: »Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.« Pri glasovanju je bilo oddanih 711.964 veljavnih glasov, kar predstavlja 25,08 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 706.810 glasov, oziroma 99,28 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.154 glasov, oziroma 0,72 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.276.651.

Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 10 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Pripeti dokumenti:  Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.