Obvestilo o obračunu za priključno moč

Objavljeno: Novice, Za medije

Vse uporabnike stanovanjskih enot obveščamo, da od dne 1. 5. 2022 spreminjamo način obračuna za priključno moč. Na podlagi pridobljenega soglasja k izhodiščni ceni toplotne energije 23-26/2018-48/472 z dne 6. 6. 2019, je znašala izhodiščna cena priključne moči 2.991,55 EUR/MW/mesec, katera pa se je na podlagi pridobljenih subvencij zaradi obratovanja soproizvodne enote zmanjšala na 1.379,00EUR/MW/mesec. Zaradi poteka deklaracije za obratovanje soproizvodne enote v letu 2021 kot distributer nismo več upravičeni do pridobljenih denarnih spodbud. Na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, st. 27/15, 47/15 in 65/15) dne 1. 5. 2022 prehajamo na obračun polne cene fiksnega dela, povečanega za dodatno nastale upravičene stroške. Nova cena fiksnega dela izhodiščne cene toplote za distribucijski sistem znaša 3.122,25 EUR/MW/mesec.