Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z zavezo UNIOR d.d. objavlja Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021. Poročanje navezujemo na Izjavo o nefinančnem poslovanju Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2021 (poglavje 7.7 v Letnem poročilu Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2021). Poročanje, ki ga podajamo v nadaljevanju, je komplementarno razkritjem v poglavju 6 Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2021 – Trajnostni razvoj.

S Poročilom o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021 (skladno z Uredbo EU o taksonomiji) izpolnjujemo zavezo, podano v Letnem poročilu Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2021 (poglavje 6.4.5 – Vpliv podnebnih sprememb), da bomo za poslovno leto 2021 poročali kazalnike za gospodarske dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, in sicer v ločenem poročilu skladno z določili.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti:  Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021