UNIOR d.d. prodal naložbo v pridruženo družbo UNIOR TEPID SRL, Romunija

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s kupcem Dặbuleanu Dan, Brașov,  dne 15. 6. 2022 podpisala pogodbo o prodaji 49 % poslovnega deleža v družbi UNIOR TEPID SRL, Romunija.

Družba UNIOR d.d. je za namen prodaje poslovnega deleža pridobila cenitev pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Kupnina za prodan poslovni delež presega vrednost cenitve in znaša 2,5 milijona evrov. Kupec je kupnino poravnal 16. 6. 2022 na transakcijski račun družbe UNIOR d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe