Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-5. redni seji, dne 20. 6. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o VII-5. seji revizijske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021 na podlagi Uredbe o taksonomiji 2020/852, ki je namenjeno javni objavi;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022 – 2026;

Srednjeročni poslovni načrt družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za obdobje 2022 – 2026 predstavlja strateški razvojni dokument, ki sistematično definira vizijo, cilje in strateške usmeritve trajnostnega poslovnega modela skupine, z osredotočenostjo na njeno uspešno prihodnost.

V družbi UNIOR d.d. bodo v letu 2026 doseženi čisti prihodki od prodaje v višini 212,7 milijona evrov, kar je 26 odstotkov več kot v letu 2021 in bodo v primerjavi z letom 2021 v povprečju rastli za 4,7 odstotka na leto. Družba UNIOR d.d. bo leta 2026 dosegla čisti poslovni izid v višini 10,2 milijona evrov, kar bo pomenilo 270-odstotno povečanje glede na leto 2021, in v povprečju predstavlja skoraj 30-odstotno letno rast. Izid iz poslovanja (EBIT) bo iz 2,9 milijona evrov, doseženih v letu 2021, v naslednjih letih rastel povprečno po 29,1 odstotka letno in bo v letu 2026 dosegel 10,6 milijona evrov. Izid iz poslovanja brez obresti, davkov in odpisov vrednosti (EBITDA) pa bo v tem obdobju v povprečju rastel za 10,3 odstotka letno in bo v letu 2026 dosegla 20,7 milijona evrov, kar je 63,6 odstotka več kot v letu 2021.

Skupina UNIOR bo v letu 2026 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 304,2 milijona evrov, ki se bodo glede na leto 2021 povečali za 26,9 odstotka oziroma v povprečju za 4,9 odstotka letno. Čisti poslovni izid bo v letu 2026 dosegel 20 milijonov evrov in se bo v primerjavi z letom 2021 povečal za 80,7 odstotka, kar pomeni v povprečju letno povečanje za 12,6 odstotka. Izid iz poslovanja (EBIT) bo leta 2026 dosegel 21,2 milijona evrov, kar je enkrat več kot je bilo doseženo v letu 2021 in bo imel 15,2-odstotno povprečno letno rast, medtem ko bo EBITDA glede na leto 2021 rastla povprečno za 7 odstotkov letno in bo v letu 2026 dosegla 40,4 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe