26. seja skupščine družbe UNIOR d.d. – Dodatni točki dnevnega reda

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.),

na podlagi prejete zahteve delničarjev Subotiča Tomaža, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. in Vladimirja Ložaka za dopolnitev dnevnega reda 26. seje skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., sklicane za 6. 7. 2022, objavlja z njihovim predlogom dopolnjen čistopis dnevnega reda 26. seje skupščine delničarjev, dopolnjen čistopis gradiva za delničarje ter stališče uprave do predlagane točke dnevnega reda.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.

Uprava družbe

 

Pripeti dokumenti: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, Čistopis dnevnega reda 26. seje skupščine delničarjev, Čistopis gradiva za delničarje, Stališče uprave