Poročilo o VII-3 redni seji NS

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-3. redni seji, dne 21. 4. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročili o VII-2. in VII-3. seji revizijske komisije nadzornega sveta ter VII-1. korespondenčni seji revizijske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o VII-1. seji kadrovske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021;
  • nadzorni svet je potrdil predlog imenovanja revizijske družbe za revidiranje Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju in sicer so prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. v obdobju januar – marec 2022 znašali 50,1 milijona evrov, kar je 6,5 odstotka več kot v primerljivem obdobju preteklega leta in 9,2 odstotka več kot je bilo načrtovano za to obdobje;
  • nadzorni svet je soglašal s spremembo Finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2022.

Skupina UNIOR je v letu 2021 dosegla 239,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 29,5 milijona evrov oziroma 14 odstotkov več kot v letu 2020, s čimer je bil plan leta 2021 presežen za 1,1 odstotka. Poslovno leto 2021 smo končali z 11,1 milijona evrov dobička, kar je 13,3 milijona evrov več kot v letu 2020, kjer smo tako kot pri družbi UNIOR d.d. poleg negativnih vplivov pandemije koronavirusa imeli tudi 4,3 milijona evrov negativnega prevrednotenja naložbenih nepremičnin. Za omilitev posledic pandemije je Skupina UNIOR v letu 2020 prejela 7,8 milijona evrov državnih podpor, v letu 2021 pa 3,5 milijona evrov, od tega 3,1 milijona evrov v turistični dejavnosti skupine.

V družbi UNIOR d.d. smo v letu 2021 dosegli 169 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 31 milijonov evrov oziroma 22,4 odstotka več kot v letu 2020 in predstavlja 3-odstotno preseganje plana za leto 2021. Poslovno leto 2021 smo končali z 2,7 milijona evrov dobička, kar je 10,7 milijona evrov boljši rezultat kot v letu 2020, ko smo poleg negativnih vplivov pandemije koronavirusa imeli tudi 4,3 milijona evrov negativnega učinka prevrednotenja pri prodaji naložbene nepremičnine v Mariboru, na drugi strani pa smo za omilitev posledic pandemije v skladu z interventno zakonodajo v letu 2020 prejeli 5,6 milijona evrov državnih podpor, medtem ko so te podpore v letu 2021 za družbo UNIOR d.d. znašale 241 tisoč evrov. Na čisti poslovni izid v letu 2021 so v višini 0,8 milijona evrov pozitivno vplivali tudi odloženi davki, ki so v 2020 na čisti poslovni izid pozitivno vplivali v višini 2,3 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 22. 4. 2022