Izjava o upravljanju

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Izjava o upravljanju

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Izjavo o upravljanju.

Izjavo o upravljanju, je sestavni del Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021. Na VII-3. redni seji dne 21. 4. 2022 jo je potrdil in sprejel nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 22. 04. 2022

Pripeti dokumenti: 2021_Izjava o upravljanju