Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je 2.12.2019 javno objavila, da je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo. Prodajni postopek je bil, zaradi epidemije virusne bolezni COVID – 19, 21.4.2020 začasno prekinjen. Družba UNIOR d.d. je načrtovala, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala do konca leta 2021 oziroma, ko se bodo razmere vezane na virusno bolezen COVID – 19 izboljšale.

Glede na trajanje pandemije COVID-19, kar povzroča negotovosti v turistični dejavnosti in dodatno še novih razmer na turističnem trgu, ki so nastopile zaradi vojne v Ukrajini, kar vnaša nove in dodatne negotovosti in vse bistveno vpliva na doseganje ustrezne cene za 100 % lastniški delež v družbi UNITUR d.d., družba UNIOR d.d. prekinja prodajni postopek.

O morebitnem začetku novega prodajnega postopka se bo odločalo v prihodnosti, ko se bodo negotove razmere uredile in bo možno predvidevati in računati na normalno in ustaljeno poslovanje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., http://www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe