UNIOR d. d. med prejemniki Častnih listin Instituta Jožef Stefan

Objavljeno: Novice, Za medije

Institut Jožef Stefan je v okviru 30. Dnevov Jožefa Stefana podelil priznanja Častna listina Instituta Jožef Stefan. Med prejemniki je prav tako delniška družba Unior in mag. Jože Ravničan.

Na Institutu Jožef Stefan so v okviru 30. Dnevov Jožefa Stefana podelili častne listine štirim podjetjem ter sedmim posameznicam in posameznikom kot priznanje za uspešen prenos znanstvenih in tehnoloških dosežkov in znanj, ustvarjenih na Institutu, v družbeno in gospodarsko okolje. Listine so na predlog Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko ter Odseka za inteligentne sisteme podelili tudi mag. Jožetu Ravničanu in podjetju UNIOR d. d.

Unior d. d. je sodeloval z Institutom Jožef Stefan (IJS) pri projektu ROBKONCEL z odsekoma E1 in E9 v večih fazah. Šlo je za združitev specifičnih znanj in Uniorjevih praktičnih izkušenj na področju robotizacije in vpeljave inteligentnih sistemov v proizvodno okolje. Sinergija obojega je doprinesla rezultate, ki z več vidikov prinašajo več raziskovalnih vrednosti in novih konkurenčnih poti.

Z IJS se Unior d. d. povezuje že več desetletij. Za UNIOR d. d. je izredno pomembno sodelovanje z raziskovalno dejavnostjo, saj je tako z združitvijo znanja in prakse vedno korak pred konkurenco. Prebojne inovativne rešitve zahtevajo prebojno inovativno raziskovalno sodelovanje; zato je pomembno nadgrajevati že doseženo, se povezovati s pravimi raziskovalnimi organizacijami, te povezati s specifičnimi znanji in krepiti sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami z vidika naprednih algoritmov strojnega učenja in umetne inteligence.

Unior je danes s svojo več kot 100-letno tradicijo globalni razvojni partner avtomobilski industriji. Uvršča se med tri največje kovačnice v Evropi in med pet najpomembnejših evropskih proizvajalcev ročnega orodja. Smo globalno največji proizvajalec kovanih delov za krmilne mehanizme in pomemben globalni proizvajalec namenskih strojev CNC za serijsko obdelavo surovcev iz jekla, aluminija ali drugih litin.