Povabilo k oddaji ponudb za revidiranje

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Družba UNIOR d.d. objavlja povabilo k oddaji ponudb za revidiranje in sicer za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Podrobnosti povabila so razvidne iz priloženega povabila.