Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-1. redni seji, dne 13. 12. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta za mandatno obdobje od 13. 12. 2021 do 12. 12. 2025 imenoval g. Franca Dover;
  • Nadzorni svet je za namestnico predsednika nadzornega sveta za mandatno obdobje od 13. 12. 2021 do 12. 12. 2025 imenoval go. Simono Razvornik Škofič;
  • Nadzorni svet je oblikoval revizijsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednico imenoval go. Simono Razvornik Škofič za člane pa go. Andrejo Potočnik in go. Sašo Koren;
  • Nadzorni svet je oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednico imenoval go. Andrejo Potočnik, za člane pa g. Franca Dover in g. Borisa Brdnik;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih desetih mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 141,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 27,3 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta ter 4,1 odstotka več kot je bilo načrtovano;
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2022;
  • Nadzorni svet je obravnaval in sprejel terminski plan sej Nazornega sveta in komisij nadzornega sveta.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe