Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-24. redni seji, dne 25. 11. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 25. in 26. seje revizijske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 10. seje kadrovske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2021 javno objavljeno 30. 11. 2021;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih desetih mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 141,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 27,3 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta ter 4,1 odstotka več kot je bilo načrtovano;
  • Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2022;
  • Nadzorni svet se je seznanil in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2022;
  • Nadzorni svet je obravnaval spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta.

V Skupini UNIOR smo do konca meseca avgusta, kljub težavam avtomobilske industrije, vezane na dobavo elektronskih komponent, imeli dobro in stabilno naročilno stanje v naši največji dejavnosti proizvodnje odkovkov. Prve znake morebitnih težav smo zaznali konec avgusta, ko so nekateri naši kupci pričeli s podaljševanjem poletnih dopustov in podaljševali zaprtje nekaterih tovarn v začetek meseca septembra. Ker so se v septembru dodatno pojavile tudi težave s pomanjkanjem drugih komponent, so bili avtomobilski proizvajalci zaradi nezmožnosti dokončne sestave avtomobilov prisiljeni ustavljati montažne linije, zato so se naročila za takojšnje dobave za našo dejavnost proizvodnje odkovkov na področju toplega kovanja zmanjšala.

Na drugi strani se v dejavnosti proizvodnje ročnega orodja srečujemo z rekordnim obsegom naročil, kar je posledica rasti segmenta specialističnih ročnih orodij in prodaje novo pridobljenim kupcem v preteklih letih. Še vedno ima epidemija COVID-19 vpliv na poslovanje strojegradnje, kjer se trenutno kažejo posledice primanjkljaja pridobljenih naročil v preteklem letu, ko so bili kupci previdnejši pri naročanju nove investicijske opreme, posredno pa se ta vpliv občuti tudi v dejavnosti proizvodnje orodij za stroje. Posebej izrazito pa se je vpliv epidemije odrazil v poslovanju naše turistične dejavnosti, kjer je podjetje Unitur d.o.o. zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovalo v zelo omejenem obsegu v okviru redkih dovoljenih dejavnosti, kot so zdravstvena rehabilitacija in priprave vrhunskih športnikov, kar je povzročilo skoraj popoln izpad zimske sezone v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, šele v drugi polovici junija pa smo lahko pričeli z izvajanjem vseh naših dejavnosti v turizmu.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2021 dosegla 180,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 30 milijonov evrov oziroma za 20 odstotkov več kot v primerjalnem obdobju leta 2020, ko sta zaradi izbruha epidemije COVID-19 v drugi polovici marca 2020, na Kitajskem pa že v februarju 2020, naročilno stanje in posledično prodaja sunkovito in drastično upadli.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v devetih mesecih leta 2021 znašali 130,3 milijona evrov in so bili 34,6 milijona evrov oziroma za 36,2 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V devetih mesecih letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 8,1 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 4,9 milijona evrov izgube, izboljšanje rezultata za 13,1 milijona evrov.

Dobiček družbe UNIOR d.d. je v devetih mesecih letos dosegel 2,1 milijona evrov, kar je 11,9 milijona evrov bolje kot v enakem obdobju lanskega leta.

Izid iz poslovanja (EBIT) Skupine UNIOR je v devetih mesecih 2021 dosegel 8,2 milijona evrov in je za 8,4 milijona evrov višji od doseženega v enakem obdobju leta 2020, medtem ko je izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v tem obdobju dosegel 21,5 milijona evrov, kar je 26,9 odstotka oziroma 4,5 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

V družbi UNIOR d.d. je EBIT v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 3,1 milijona evrov in za 10,6 milijona evrov presega doseženega v primerljivem obdobju leta 2020. Za 6,3 milijona evrov se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v tem obdobju dosegel 9,9 milijona evrov, kar je za 174,7 odstotka več kot v primerjalnem obdobju lani.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe