VLADA podprla misijo GREMO

Objavljeno: Novice, Za medije

UNIOR se s slovensko avtomobilsko dobaviteljsko industrijo v misiji GREMO pospešeno zavzema za partnersko sodelovanje vlade, znanosti in gospodarstva.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša ter ministri in državni sekretarji ministrstev in vladnih služb so se 12. 10. 2021 sestali z največjimi slovenskimi podjetji v avtomobilski dobaviteljski industriji. V prostorih Hidrie v Spodnji Idriji so skupaj iskali in našli možnosti dolgoročnega sodelovanja gospodarstva, znanosti in vlade v misiji GREMO, katere primarni cilj je vzpostavljanje inovacijske platforme za povišanje konkurenčne sposobnosti slovenske dobaviteljske avtomobilske industrije na področju zelene mobilnosti prihodnosti in za doseganje in utrjevanje njenih vodilnih pozicij v izbranih segmentih.

Prebojne inovativne rešitve zahtevajo prebojne inovativne modele sodelovanja. Zato se je 10 najvidnejših članov/podjetij ACS-a, Slovenskega avtomobilskega grozda (Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor, LTH Castings, SIJ Acroni TAB, Talum, TPV in Unior) povezalo v prebojne inovacije usmerjeno iniciativo ter po vzoru Evropske unije podalo pobudo za oblikovanje misije na področju zelene mobilnosti GREMO (GREen MObility). S tem partnerji uvajamo nov pristop za doseganje pospešenega razvoja slovenskega gospodarstva v partnerstvu z vlado/državo in znanostjo. Na tej podlagi skupaj oblikujemo misijo GREMO s podporo različnih ministrstev za oblikovanje novega modela inoviranja in umestitve naše države med inovacijsko naprednejše v evropskem prostoru.

Predsednik uprave Unior d.d. Darko Hrastnik je na srečanju poudaril:

»Unior je danes s svojo več kot 100-letno tradicijo globalni razvojni partner avtomobilski industriji. Uvrščamo se med tri največje kovačnice v Evropi in med pet najpomembnejših evropskih proizvajalcev ročnega orodja. Smo globalno največji proizvajalec kovanih delov za krmilne mehanizme.

Pri sistemskem dobavitelju ZF Lemfoerder smo v zadnjih mesecih pridobili za 60 mio EUR projektov s področja E-mobilnosti. V začetku naslednjega leta pričenjamo z novo dejavnostjo, s serijsko proizvodnjo odkovkov iz aluminijastih zlitin, ki jih bomo pretežno tudi sami obdelali, in sicer na strojih, ki jih izdela naš program Strojegradnja. Promet bo leta 2030 dosegel vsaj 30 mio EUR letno.

Že danes na 120 trgih prodamo letno 4 mio EUR orodij za vzdrževanje E-vozil in smo vodilni v Evropi. Leta 2026 bomo s prodajo 20 mio EUR prvi na svetu. Smo edini proizvajalec električnih stojal za servis e-koles na svetu, ki so patentirana. S 450 inovativnimi orodji smo svetovna gonilna sila pri razvoju kolesarskega orodja ter razvojni dobavitelj za kolesarsko industrijo.  

Že desetletja razvijamo in izdelujemo tehnično tehnološko popolnoma robotizirane in avtomatizirane namenske proizvodne linije za klasična in sedaj tudi za elektro vozila. Vsi sistemi so ekološko nevtralni in že leta zadostujejo najstrožjim zahtevam s področja okolja in rabe energije. Pred kratkim smo dobili tudi naročilo iz podjetja Daimler v višini 6 mio EUR, kjer bomo razvili in izdelali celotno popolnoma avtomatizirano in digitalizirano proizvodno linijo.

Vsi naši izdelki se po koncu svoje življenjske dobe popolnoma reciklirajo. V letu 2022 in 2023 bomo proizvajali izključno z zeleno elektriko.«

Jedrni partnerji se bodo s celo avtomobilsko dobaviteljsko verigo lotili velikih izzivov, ki jih prinaša zelena mobilnost prihodnosti.

Razvijali in izdelovali bomo nove inovativne rešitve in izdelke za elektrificirano mobilnost, razvijali vrhunske proizvodne tehnologije zanjo, pospešeno uvajali napredno robotiko, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje in vseh poslovnih procesov po načelu Industrije 4.0, zagotavljali rešitve krožnega gospodarstva v proizvodnih procesih ter na ta način pomembno pripomogli k zniževanju okoljskega odtisa. Pri tem se v svojem razvoju osredotočamo na najsodobnejše inovativne rešitve za visokoenergetsko učinkovite električne pogonske sklope, napredne rešitve za shranjevanje in kreiranje električne energije ter ekstra lahke reciklabilne materiale na osnovi bio materialov.

Slovenski dobavitelji avtomobilski industriji v tujino neposredno izvozimo preko 80 odstotkov svoje proizvodnje, kar predstavlja več kot 20 odstotkov celotnega slovenskega izvoza.

Projekt GREMO bo lahko omogočil rast prodaje slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije s sedanjih 3 milijard EUR na 5 milijard EUR v letu 2030, 2.500 dodatnih visoko strokovnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, povečal bo dodano vrednost na zaposlenega v tej za Slovenijo ključni industriji s sedanjih 50.000 EUR na preko 70.000 EUR in posledično tudi povečal letne prispevke in davke te skupine v proračun s sedanjih 280 milijonov EUR na 360 milijonov EUR letno do leta 2030 in omogočil naslednji cikel skupne rasti.