Vpliv razmer v avtomobilski industriji na poslovanje v družbi UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

V družbi UNIOR d.d. smo v prvem polletju letošnjega leta v nasprotju z napovedmi in pričakovanji beležili povečan obseg naročil in dosegli prihodke od prodaje, ki so načrtovane presegli za 5,6 % in samo za malenkost zaostali za po prihodkih zelo dobrim letom 2019.

Družbo UNIOR d.d. sestavljajo trije programi. Program Ročno orodje se trenutno srečuje z rekordnim nivojem naročil – nanj trenutna kriza v avtomobilski industriji nima vpliva, kot ga zaenkrat tudi nima na drugi program, program Strojegradnja. Vpliva pa trenutna situacija na naročila v največjem programu Odkovki, ki je tudi sicer skoraj v celoti vpet v avtomobilsko industrijo, in sicer na področju toplega kovanja, medtem ko je za obrata Sinter in Obdelava odkovkov v Slovenskih Konjicah, ki sta tudi sestavna dela programa Odkovki, trenutno naročil dovolj.

Za področje toplega kovanja smo do konca meseca avgusta, kljub težavam avtomobilske industrije vezane na dobavo elektronskih komponent, tako imenovanih polprevodnikov oziroma »čipov« in s tem povezano manjšo proizvodnjo vozil, imeli dobro naročilno stanje. Prve znake morebitnih težav smo zaznali konec avgusta, ko so nekateri naši kupci pričeli s podaljševanjem poletnih dopustov in podaljševali zaprtje avtomobilskih obratov v začetek meseca septembra.

Upad prodaje ni vezan na nižje povpraševanje po avtomobilih, kar je bila praksa zadnjih let v takšnih primerih, ampak na nezmožnost avtomobilskih proizvajalcev, da bi svoje kupce oskrbeli s potrebnimi vozili.

Ker se v mesecu septembru situacija vezano na polprevodnike oziroma »čipe« ni bistveno izboljšala, dodatno pa so se pojavile tudi težave s pomanjkanjem drugih komponent, so bili avtomobilski proizvajalci prisiljeni ustavljati montažne linije zaradi nezmožnosti izdelave avtomobilov.

Konec meseca septembra so se naročila za takojšnje dobave na področju toplega kovanja zmanjšala, nekoliko so se zmanjšala tudi naročila za mesec oktober, v zadnjih dneh pa smo priča še dodatnemu zmanjšanju naročil za mesec oktober in v manjšem obsegu za mesec november. Temu primerno smo bili prisiljeni takoj zmanjšati obseg proizvodnje na področju toplega kovanja. Del zaposlenih iz tega področja smo premestili v organizacijske enote znotraj programa Odkovki in tudi znotraj ostalih dveh programov, kjer beležimo povečan obseg naročil ali potrebe po dodatnih zaposlenih. Poleg premestitev smo v mesecu oktobru za zaposlene na področju toplega kovanja uvedli proste petke, ko zaposleni koristijo letne dopuste oziroma viške ur iz preteklih mesecev.

Napovedi za naprej so zaenkrat nehvaležne in glede na zmedo pri kupcih tudi težavne. Zmeda je velika pri proizvajalcih avtomobilov, še večja pa pri njihovih sistemskih dobaviteljih. Zaenkrat za prihajajoče mesece beležimo normalen obseg naročil, a se bojimo, da lahko pride do nadaljnjih zamikov dobav. Prve napovedi kupcev za leto 2022 sicer kažejo na bistveno boljšo situacijo v naslednjem letu.

Zadnje ocene prodaje za letošnje leto za družbo UNIOR d.d. tako kljub trenutnemu upadu naročil za toplo kovane odkovke za avtomobilsko industrijo kažejo, da bodo prihodki v letu 2020 presegli načrtovane in minimalno zaostali za doseženimi v letu 2019. Seveda pa je, kar še enkrat poudarjamo, situacija negotova, napovedovanje pa nehvaležno in odvisno od razmer v svetovni in evropski avtomobilski industriji.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe