Nerevidirano polletno poročilo za leto 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za leto 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d. je na svoji VI­‑23. redni seji dne 26.08.2021 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 31.08.2021

 

Pripeti dokumenti: Nerevidirano polletno poročilo