25 Poročilo v VI - 23 redna seja NS

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-23. redni seji, dne 26. 8. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 25. redne seje skupščine družbe UNIOR d.d.;
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 24. seje revizijske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano polletno poročilo za leto 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2021 javno objavljeno 31. 8. 2021;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 103,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 47,1 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta ter 7,2 odstotka več kot je bilo načrtovano.

V Skupini UNIOR imamo dobro in stabilno naročilno stanje na našem največjem programu Odkovki, kljub počasnejši rasti prodaje novih avtomobilov v Evropi. Na programu Ročno orodje se srečujemo z rekordnim obsegom naročil, kar je posledica rasti segmenta specialističnih ročnih orodij in prodaje novo pridobljenim kupcem v preteklih letih. Še vedno ima epidemija COVID-19 vpliv na poslovanje programa Strojegradnja, kjer trenutno primanjkuje novih naročil, saj so kupci previdnejši pri naročanju nove investicijske opreme, posredno pa se ta vpliv občuti tudi v dejavnosti proizvodnje orodij za stroje. Posebej izrazito pa se je vpliv epidemije odrazil v poslovanju naše turistične dejavnosti, kjer je podjetje Unitur d.o.o. zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovalo v zelo omejenem obsegu v okviru redkih dovoljenih dejavnosti, kot so zdravstvena rehabilitacija in priprave vrhunskih športnikov, kar je povzročilo skoraj popoln izpad zimske sezone v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, šele v drugi polovici junija pa smo lahko pričeli z izvajanjem vseh naših dejavnosti v turizmu.

Skupina UNIOR je v prvem polletju leta 2021 dosegla 122,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 29,5 milijona evrov oziroma za 31,8 odstotka več kot v primerjalnem obdobju leta 2020, ko sta zaradi izbruha epidemije COVID-19 v drugi polovici marca 2020, na Kitajskem pa že v februarju 2020, naročilno stanje in posledično prodaja sunkovito in drastično upadli.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v šestih mesecih leta 2021 znašali 90,4 milijona evrov in so bili 31,3 milijona evrov oziroma za 53 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvih šestih mesecih letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 6,4 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 2,7 milijona evrov izgube, izboljšanje rezultata za 9,1 milijona evrov.

Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem polletju letos dosegel 2,5 milijona evrov, kar je 7,8 milijona evrov bolje kot v enakem obdobju lanskega leta.

Izid iz poslovanja (EBIT) Skupine UNIOR je v prvih šestih mesecih 2021 dosegel 6,1 milijona evrov in je za 5,7 milijona evrov višji od doseženega v enakem obdobju leta 2020, medtem ko je izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v tem obdobju dosegel 15 milijonov evrov, kar je 69,3 odstotka oziroma 6,1 milijona evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju.

V družbi UNIOR d.d. je EBIT v prvih šestih mesecih letošnjega leta dosegel 2,9 milijona evrov in za 6,6 milijona evrov presega doseženega v primerljivem obdobju leta 2020. Za 6,7 milijona evrov se je povečal tudi EBITDA družbe, ki je v tem obdobju dosegel 7,4 milijona evrov, kar je desetkrat več  kot v lanskem prvem polletju.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 27. 8. 2021