Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d. je na svoji VI-22. seji dne 27. 05. 2021 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti:  Nerevidirano medletno poročilo januar - marec 2021