Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-22. redni seji, dne 27. 5. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 23. seje revizijske komisije nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval digitalizacijo poslovanja nadzornega sveta;
  • Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2021 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d., ki bo v skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2021 javno objavljeno 31. 5. 2021;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 61,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 44,5 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta.

V Skupini UNIOR imamo v prvih mesecih leta 2021 dobro in stabilno naročilno stanje na našem največjem programu Odkovki, kljub počasnejši rasti prodaje novih avtomobilov v Evropi. Na programu Ročno orodje se srečujemo z rekordnim obsegom naročil, kar je posledica rasti segmenta specialističnih ročnih orodij in prodaje novo pridobljenim kupcem v preteklih letih. Še vedno ima epidemija COVID-19 vpliv na poslovanje programa Strojegradnja, kjer trenutno primanjkuje novih naročil, saj so kupci previdnejši pri naročanju nove investicijske opreme. Posebej izrazito pa se vpliv epidemije odraža v poslovanju naše turistične dejavnosti, kjer je podjetje Unitur d.o.o. zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom v prvem četrtletju letošnjega leta poslovalo v zelo omejenem obsegu v okviru redkih dovoljenih dejavnosti, kot so zdravstvena rehabilitacija in priprave vrhunskih športnikov, kar je povzročilo skoraj popoln izpad zimske sezone v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Skupina UNIOR je v prvem trimesečju leta 2021 dosegla 63,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,9 milijonov oziroma 12,3 odstotka več kot v prvem četrtletju leta 2020, ko je zaradi izrazitega negativnega vpliva epidemije COVID-19 v drugi polovici marca 2020 naročilno stanje sunkovito in drastično upadlo.

Prihodki od prodaje družbe UNIOR d.d. so v treh mesecih leta 2021 znašali 47 milijonov evrov in so bili za 9,1 milijona evrov oziroma za 24,1 odstotka višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvih treh mesecih letos smo v Skupini UNIOR zabeležili 3,9 milijona evrov dobička, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko smo zabeležili 2,7 milijona evrov dobička, izboljšanje rezultata za 1,2 milijona evrov oziroma za 45,6 odstotka.

Dobiček družbe UNIOR d.d. je v prvem četrtletju letos dosegel 1,6 milijona evrov, kar je dva milijona evrov bolje kot v enakem obdobju lanskega leta.

Izid iz Poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine UNIOR  je v prvih treh mesecih 2021 dosegel 8,8 milijona evrov, kar je 6,6 odstotka oziroma 0,5 milijona evrov več kot v lanskem prvem četrtletju.

V družbi Unior d.d. se je za  1,6 milijona evrov  povečal EBITDA družbe, ki je v tem obdobju dosegel 4,3 milijona evrov in je za 60,7 odstotka višji kot v lanskem prvem četrtletju.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe