Informacija o prejeti najavi o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah, Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo: 

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je s strani Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana prejela Najavo organiziranega zbiranja pooblastil za 25. skupščino družbe UNIOR d.d., ki bo v sredo, 9. junija 2021 ob 12.00 uri v Večnamenski dvorani Term Zreče v Zrečah.

Prejeta Najava organiziranega zbiranja pooblastil ter Vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil sta v prilogi tega dokumenta, kjer so navedeni pooblaščenci, kontaktni podatki, rok za oddajo in obrazec pooblastila.

 Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.

Uprava družbe

 

Datum: 19.5.2021

Pripeti dokumenti:  Najava organiziranega zbiranja pooblastil, Vzorec pooblastila