Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-21. redni seji, dne 22. 4. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 20. in 21. seje revizijske komisije nadzornega.
 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 8. in 9. seje kadrovske komisije nadzornega sveta.
 • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom komisije za imenovanja nadzornega sveta.
 • Na podlagi poročila revizijske komisije nadzornega sveta je nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020 z izdajo pisnega poročila o rezultatih preveritve.
 • Nadzorni svet je sprejel Izjavo o upravljanju, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju.
 • Nadzorni svet se je seznanil, da bo družba javno objavila Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020. Kot ločen dokument bo objavila tudi Izjavo o upravljanju, Izjavo o skladnosti s kodeksom in Izjavo o nefinančnem poslovanju, ki so tudi sestavni del Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR 2020. Javne objave navedenega bodo, v skladu z objavljenim finančnim koledarjem, 24. 4. 2021.
 • Nadzorni svet je sprejel odločitev, da se ne izplača spremenljivi prejemek uprave družbe za poslovno leto 2020.
 • Nadzorni svet je potrdil dnevni red 25. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana predvidoma dne 7. 5. 2021, skupščina pa se izvede dne 9. 6. 2021.
 • Nadzorni svet se je seznanil s posodobljeno Politiko upravljanja družbe UNIOR d.d. ter vsebino dokumenta v predlagani obliki sprejel in potrdil.
 • Nadzorni svet je obravnaval in se seznanil z rezultati vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta UNIOR d.d.
 • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v treh mesecih leta 2021. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 24,1 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta, 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2019 ter 8,3 odstotka več kot smo načrtovali za prve tri mesece leta 2021.

Pandemija koronavirusne bolezni je v letu 2020 imela velik negativni vpliv na poslovanje Skupine UNIOR, ki deluje pretežno v avtomobilski industriji in tudi v dejavnosti turizma, ki sta bili med najbolj prizadetimi. Negativni učinki pandemije, ki so se že januarja 2020 pojavili v povezanem podjetju Ningbo UNIOR FORGING Company Ltd. na Kitajskem, so že v marcu zajeli praktično vsa podjetja v skupini, še danes pa se odražajo pri poslovanju turistične dejavnosti v Skupini UNIOR. 

Skupina UNIOR je v letu 2020 dosegla 210,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 17,9 odstotka manj kot v letu 2019. Poslovno leto 2020 smo končali z 2,2 milijona evrov izgube, kar je 12,6 milijona slabše kot v letu 2019. Tako kot pri rezultatih poslovanja družbe UNIOR d.d., je tudi pri Skupini UNIOR, poleg negativnih vplivov pandemije koronavirusa na negativni rezultat dodatno v višini 4,3 milijona evrov vplivalo prevrednotenje naložbene nepremičnine v Mariboru na pošteno vrednost, kar pa ni imelo vpliva na EBITDA. Ta je v letu 2020 dosegla 23,9 milijona evrov, kar je 8 milijonov evrov manj kot v letu 2019.

V letu 2020 se je zadolženost Skupine UNIOR zmanjšala, saj so se finančne obveznosti zmanjšale za 16,9 milijona evrov na 106,4 milijona evrov, delno z rednim odplačilom glavnic kreditov, delno pa s prejeto kupnino iz prodaje naložbene nepremične v Mariboru. Kazalnik NFD/EBITDA se je z doseženih 3,32 v letu 2019 povečal na 3,66. Še vedno brez odstopanj izpolnjujemo vse zaveze do bank, ki so opredeljene v Sindiciranih kreditnih pogodbah.

V družbi UNIOR d.d. smo v letu 2020 dosegli 138,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 21,3 odstotka manj kot v doslej rekordnem letu 2019 in predstavlja 20,9 odstotni zaostanek za planom leta 2020. Poslovno leto 2020 smo končali s 7,96 milijona evrov izgube, kar je za 14,1 milijona evrov slabši rezultat kot v letu 2019. Poleg negativnih učinkov pandemije koronavirusa je na negativni rezultat UNIOR d.d. in tudi Skupine UNIOR v višini 4,3 milijona evrov dodatno vplivalo prevrednotenje naložbene nepremičnine v Mariboru na pošteno vrednost. Prevrednotenje nepremičnine ni vplivalo na EBITDA. Ta je v letu 2020 dosegla 7,1 milijona evrov, kar je 8,8 milijona evrov manj kot v letu 2019.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d. Uprava družbe