Izjava o upravljanju

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Izjavo o upravljanju.

Izjavo o upravljanju, je sestavni del Letnega poročila družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovno leto 2020. Na VI-21. redni seji dne 22. 4. 2021 jo je potrdil in sprejel nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
 
Pripeti dokumenti: Izjava o upravljanju