Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo: 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-20. izredni seji, dne 22. 3. 2021 obravnaval Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 014-1080-19/2020, ki jo je družba UNIOR d.d. prejela 3. 3. 2021 ter o njenem prejemu obvestila javnost z obvestilom 10. 3. 2021. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

  

UNIOR d.d. Uprava družbe

 

Datum: 23. 3. 2021