Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-3. korespondenčni seji, ki je potekala dne 26. 2. 2021 sprejel sklep, da se na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet), spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije in spletni strani UNIOR d.d. objavi »Poziv kandidatom za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.«, s katerim povabi zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike kapitala. Kandidature z ustreznimi dokazili naj kandidati v e-obliki pošljejo na naslov [email protected] najkasneje do 6. 4. 2021 do 13. ure.

Celoten Poziv, skupaj s prilogami je priloga te objave.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 08.03.2021 

Pripeti dokumenti:  Poziv k vložitvi kandidaturIzjava o neodvisnostiIzjava po ZGD-1Izjava o nekaznovanjuKriteriji za presojo ustreznosti kandidataSoglasje za obdelavo osebnih podatkov