Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-3. korespondenčni seji, dne 26. 2. 2021 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • da se na spletni strani Ljubljanske borze d.d., spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije in spletni strani družbe UNIOR d.d. objavi »Poziv kandidatom za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.«,
  • da na 19. redni seji Nadzornega sveta UNIOR d.d. oblikovani Komisiji za imenovanja, pripada sejnina kot je določeno za ostale komisije Nadzornega sveta UNIOR d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave. 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 26. 2. 2021