Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Prekinitev prodajnega postopka za prodajo hčerinske družbe UNITUR d.o.o.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je 2. 12. 2019 javno objavila, da je pričela s prodajnim postopkom za prodajo 100% lastniškega deleža v hčerinski družbi UNITUR d.o.o., ki je leta 2017 nastala z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem v samostojno pravno osebo. Prodajni postopek je bil, zaradi epidemije virusne bolezni COVID – 19, 21 .4. 2020 začasno prekinjen.

Družba UNIOR d.d. v skladu z obvestilom z dne 10.9.2020 obvešča, da bo prodajni postopek ostal prekinjen zaradi epidemije virusne bolezni COVID – 19 in načrtuje, da bo s prodajnim postopkom predvidoma nadaljevala do konca leta 2021 oziroma, ko se bodo razmere vezane na virusno bolezen COVID – 19 izboljšale.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 1. 2. 2021