Unior pridobil certifikat ISO 50001 za učinkovito upravljanje energije

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Dne 24. decembra 2020 je Unior d.d. prejel certifikat ISO 50001: 2018, ki je eden od novejših standardov iz sistema vodenja ISO in se podeljuje podjetjem, ki trajnostno in učinkovito upravljajo energijo certifikacijske hiše SIQ. Certifikat je pomembna vrednost, saj so energetska učinkovitost in podnebne spremembe ključni del svetovnih ciljev trajnostnega razvoja.

Delniška družba Unior sicer že vrsto let upravlja napredne projekte, ki prinašajo podjetju Unior in okolju več pozitivnih vrednosti, saj z izrabo toplotne energije in drugo dejavnostjo zelo poskrbi za lokalno okolje. Unior d.d. tudi odločno zastavlja višje cilje pri upravljanju energije.

S prejetjem certifikata družba UNIOR potrjuje in se zavezuje tudi za v prihodnje, da v lastnem okolju družbe upravlja energijo pametno in učinkovito, upošteva potrebe vseh deležnikov in zmanjšuje rabo energije ter vplive na okolje.

Pridobljen certifikat je potrditev skupinskega dela in sinergij znotraj podjetja na podlagi večletnega dela, katerega cilj je bil zmanjšati rabo energije in izboljšati upravljanje energije znotraj družbe UNIOR.

Z vzpostavitvijo zahtev standarda ISO 50001:2018, mednarodnega standarda na področju upravljanja energije, družba UNIOR dokazuje sistematičen pristop za nenehno izboljševanje na tem področju in zavezanost družbe k trajnostnemu razvoju.

Družba je v sklopu certificiranja posodobila energetski nadzorni informacijski sistem, ki omogoča spremljanje kazalnikov energetske učinkovitosti podjetja ter omogoča določitev področij, na katerih so možne izboljšave, nadzoruje izvedene energetske ukrepe ter spodbuja aktivno delovanje zaposlenih na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, kar se kaže v optimalni izrabi energetskih virov in zmanjšanju rabe energije v zadnjem obdobju. Certifikat je bil podeljen za vse organizacijske enote – lokacije družbe v Sloveniji.

Energetska politika

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d. se zavzema, da pri izvajanju procesov družbe upošteva smernice najsodobnejših pristopov sistema upravljanja energije, skladno z našimi možnostmi in potrebami. S kontinuiranim izboljševanjem energetske učinkovitosti ter sistema upravljanja energije poleg nižanja okoljskih emisij tudi nižamo stroške poslovanja ter nadgrajujemo konstruktivno delovno okolje.

Pri obvladovanju rabe energije se zavzemamo za:

  • Uporabo in vzdrževanje tehnoloških naprav, da se zagotavlja tekoče izvajanje storitev in procesov energetsko čim bolj učinkovito.
  • Ozaveščanje zaposlenih, poslovnih partnerjev in strank o pomenu učinkovite rabe energije.
  • Spremljanje in izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zavez na področju energetske učinkovitosti, rabe in porabe energije.
  • Nakup energentov, storitev in opreme ter gradnja in obnova infrastrukture ob upoštevanju ekonomike in zadnjega stanja tehnike.
  • Smotrno postavljanje in ciljno preverjanje doseganja okvirnih in izvedbenih energetskih ciljev ter kazalnikov energetske učinkovitosti.
  • Zagotavljanje informacij in potrebnih virov za doseganje zastavljenih energetskih ciljev.
  • Izvajanje aktivnosti za vzpostavljanje nizkoogljične družbe.

 Uniorjevi izzivi na energetskem področju temeljijo na ohranjanju naravnih danosti širše regije in varovanju okolja. Zato je odgovornost do družbe in okolja, v katerem ustvarja, temeljno poslanstvo podjetja Unior